0850 255 77 77
Üye Ol
Giriş
UCUZA İNTERNET BİLİŞİM İLETİŞİM VE SEYAHAT ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

UCUZA İNTERNET BİLİŞİM İLETİŞİM VE SEYAHAT ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Aydınlatma Metni’nin (Aydınlatma) amacı, Şirket tarafından yönetilmekte olan www.enucuzu.com adresinde yer alan internet sitesinin (Bundan sonra “En Ucuzu” olarak anılacaktır.) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu

  UCUZA İNTERNET BİLİŞİM İLETİŞİM VE SEYAHAT ACENTELİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 2. İşlenen Kişisel Veriler

  KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Bilgileri
  : Ad, soyadı, doğum tarihi, vatandaşlık bilgisi, cinsiyet bilgisi, TC kimlik numarası, pasaport numarası, pasaport bitiş tarihi
  İletişim Bilgileri
  : Cep telefonu, e-posta adresi
  Finansal Bilgileri
  : Kart üzerinde yazan ad-soyad, kart numarası, son kullanım tarihi, CVC bilgisi
  Üyelik Bilgileri
  : E-posta adresi, şifre bilgisi
 3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz,

  • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edilmesi suretiyle uçak bileti rezervasyonlarının gerçekleştirilmesi,
  • Şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde edilmesi,
  • Satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi,
  • Tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi,
  • Hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri ile dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesine yönelik faaliyetlerin icra edilmesi,
  • Davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Politikaları, 1999 tarihli Uluslararası Montreal Konvansiyonu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bu düzenlemeler kapsamında belirtilen kişisel verilerinin tespit edilebilmesi,
  • Bankacılık, Sigortacılık, Sivil Havacılık ve Turizm alanında zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi
  • İlgili mevzuat gereği öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve ilgili mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

  amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, başta ödeme kuruluşları olmak üzere, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
  • Üyelik Sözleşmesi gereklerinin ifa edilebilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, kullanıcı kimliklerinin doğrulanması, sistem performansını geliştirilmesi kapsamında (c) fıkrasında belirtilen işleme amaçlarından herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, havayolu firmaları, havalimanı idareleri, ulusal ve uluslararası havayolu düzenleme ve denetleme kuruluşları, havayolu koordinasyon organizasyonları, çağrı merkezleri, şikâyet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, bankalar, sosyal medya mecraları dâhil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.
  • Kullanıcının kimlik bilgileri 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz,

  • Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen kişisel veriler kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
  • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
  • Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan,
  • Dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 6. Yurtdışına Aktarım

  KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Şirket’in ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama ve satış sonrası faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

  1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)
  2. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

  Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • “1474 Sokak No:11 Alsancak/ İZMİR” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • ucuzainternetbilisim@hs04.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@enucuzu.com adresine elektronik posta göndererek

  veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 8. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 9. Değişiklik ve Güncellemeler

  İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Uçuşlar yükleniyor...