0850 255 77 77
Üye Ol
Giriş
YOLA GÜVENLE ÇIKIN! KASKO Sigortası Yaptırdınız mı?

Otomobil sigortalarından sadece birisi olan kasko, aracın uğrayacağı hasarların giderilmesinde bütçe kaynağı sağlar. Sigorta ettirilmiş motorlu kara taşıtının sigortalı iradesi dışında hasara uğraması halinde sigortalıya hak ettiği tazminat kasko tarafından ödenir.

Kasko Nedir?

Kasko, karşı araçta oluşan hasar veya kaybı değil, sigortalıya ait araçta oluşan hasarı teminat altına alır. Sigorta ettirenin hasar harcamalarını güvence altına alan kasko sigortası, bütçelerin güvencesinde etkilidir. Kaskonun dışında zorunlu olarak yapılan trafik sigortası ise karşı tarafı ve 3.şahısları korur.

* Kaza ve hasar oluştuğu zaman kasko; büyük maliyetlerin araç sahibinin sırtına yüklenmesini engeller

İsteğe bağlı bir sigorta türü olan kaskonun limitleri farklılık gösterebilir. Araçta oluşacak yangından çalınmaya kadar standart güvenceler arasında kalan sorunların dışında kalan durumlar ek teminatlar eşliğinde güvence altına alınabilir. Kasko poliçesi ihtiyaca göre araç sahibi tarafından belirlenmelidir. Yine poliçede tersi belirtilmediği sürece kasko ülkemiz sınırları kapsamında geçerlidir.

Kasko sigortası poliçenin düzenlendiği tarih itibariyle başlar. Poliçe bedelinin taksitler halinde ödenmesi durumunda ilk ödeme ile güvence süreci de devreye sokulur. Herhangi bir risk oluşması halinde gerekli evrakların eksiksiz olarak düzenlenmesi ve sigorta yaptırılan kurum ile paylaşılması gerekir.

Kasko Neden Önemlidir?

Kasko poliçesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu doğru teminatların belirlenebilmesidir. Kasko sigortasının ana teminatları arasında çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma bulunur.

Aracı hem trafikteki risklerden hem de çevresel tehlikelerden koruyan kasko, trafik sigortası kapsamı dışında kalan riskleri güvence altına alır. Aracın başına herhangi bir sorun gelmesi halinde malının yerine yenisini koyamayacak olan kişilerin mutlaka kasko yaptırması önerilir. Finansal açıdan bakıldığı zaman mevcut varlığı koruma görevini üstlenen sigorta türü, sürücülerin yola çıkmadan önce ruhen ve bedenen rahat olmasını sağlar.

Kasko, aracın başına gelen zararları karşılar. Kaza ve çevresel nedenlerle ortaya çıkan hasarlar, ana ve ek teminatlarla korunur. Kasko ana teminatları; çarpma, çarpılma, yanma ve hırsızlıktır. Ek teminatlar ise; doğal afetler, ayaklanmalar, terör ve kemirgen hayvanlardır. Kasko sigortasının bedeli araç tipi ve alınan ek teminatlara göre hesaplanır. Hasar durumunda gerekli hizmet, 7/24 kesintisiz bir şekilde alınabilir.

Araç Kasko Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Kasko sigortası olan bir aracın %70 ya da daha fazlasının hasara uğraması, başka bir ifadeyle aracın onarım masraflarının neredeyse sigorta değerine eşit olması “pert araç” olarak ifade edilir. Bu tür hasarlarda sigortalının yapması gereken önemli noktalar vardır. Sigortalı 5 gün içinde sigorta şirketine hasarı bildirmeli ve eksper talep etmelidir. Bildirimi, kasko poliçesi, trafik kaza raporu, aracın hasarlı fotoğrafları, sürücünün ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi, alkol raporu ve prim ödendiğine dair makbuzlarıyla beraber yapmalıdır. Eksper tarafından yapılan incelemede aracın parça ve onarım masraflarının toplamı aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşıyor ya da rayiç değerini geçiyorsa araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Eksper araç incelemesinde çıkardığı raporu sigorta şirketine bildirir. Aracın pert olması konusunda sigortalı ve sigortacı karşılıklı anlaşırsa sigorta şirketi sigorta poliçesinde belirtilen kasko bedelini geçmemek kaydıyla aracın o andaki piyasa değeri sigortalıya öder.

Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. Bu sigorta beklenmedik ve ani kazalar sonucu gelişen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik iş görmezlik durumlarında ve tedavi masraflarını teminat altına alır. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Tüketiciler arasında full kasko olarak bilinen kasko çeşidi aslında Genişletilmiş Kasko'dur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.

Kasko sigortası sadece araçları değil, içinde bulunan sürücü ve yolcuları da koruması altına alır. Sürücünün başına gelen bir trafik kazası sonucu bir insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması ya da vücudunda kalıcı sakatlık oluşması hallerinde de, tedavi masrafları ya da vefat eden kişinin ailesince açılan davalarda da yine araç sigortasından faydalanılabilir. Tramer’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır. Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kasko sigortası, motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında, hareket halinde ya da dururken hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda tazminat ödenmesini, bu yönüyle de yaşanan maddi kayıpları telafi etmeyi hedefleyen bir sigorta türüdür. 1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilmek zorundadır. Araçta onarım yapılacak olması durumunda ise poliçede, onarımın şirketçe ya da sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı konusu açıkça yer almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu bilgileri poliçenizi satın alırken kontrol etmeyi unutmayınız. Aracınız için en uygun kasko poliçesini ve en doğru teminatları karşılaştırmalı olarak görüp inceleyebilmek için hemen online kasko teklifi alın.

1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Dar Kasko; Kasko sigortasının ana teminat gruplarından bazıları için teminatın verildiği ürün çeşitidir. Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının hepsi için teminat verilen ürün çeşitidir. Genişletilmiş Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlardaki ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bazıları için teminat verilen ürün çeşitidir. Piyasada satılan kasko ürünlerinin çoğu genişletilmiş kasko sınıfına giriyor. Kasko sorgulama yaparak anlaşmalı sigorta şirketlerinin kasko tekliflerine hemen ulaşın. Tam Kasko; Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminat verilen ürün çeşitidir. Teminatın içeriği dar kasko, kasko ve genişletilmiş kasko ürünlerden hangisine uyuyorsa bunun poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçe satın alırken bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir. Kasko sigortası sadece kaza risklerini kapsam altına almaz. Başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem gibi sizin kontrolünüz dışında olan çevresel faktörlere karşı da aracınızı güvence altına alınır. Kasko sigortasına ihtiyaç duyduğunuz ek teminatları da ekleyerek aracınızın güvence kapsamını genişletebilirsiniz. Kasko sigortasında, sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Kasko sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vs. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko sigortasına ihtiyaç duyduğunuz ek teminatları da ekleyerek aracınızın güvence kapsamını genişletebilirsiniz. Kasko sigortasında, sigorta şirketi değişikliklerindeki hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında, sigorta şirketleri tarafından kontrolünde devam eder. Araç değişikliklerinde de aynı durum söz konusudur. Araçların hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Sattığınız araç yerine aynı kullanım tarzına sahip yeni araç aldığınız takdirde hasarsızlık indiriminiz yeni aracınızda da devam eder. İndirimden yararlanabilmek için poliçenin gününde yani kesintisiz devam ettirilmesi gerekir. Eğer aracınız sattıktan sonra yeni aracınızı hemen almayacaksanız, poliçede kazanılmış haklarınızı primlerinizi ödemeye devam etmeniz şartıyla poliçe vadesi sonuna kadar dondurabilir, yeni araç aldığınızda haklarınızı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

Sigorta süresi içinde hasarsızlık indiriminizi etkileyen hasar talepleriniz olursa poliçenizi yenilerken hasarsızlık indiriminden yararlanamazsınız. Ancak bazı sigorta şirketleri poliçenin sadece kendilerinden yenilenmesi şartıyla ek olarak hasarsızlık koruma teminatı alınması halinde poliçelerinde yazan koşullar ve limitlerle hasarsızlık indirimini devam ettirebilir. Bazı sigorta şirketleri ise anlaşmaya bağlı olarak cam kırılması gibi ufak hasarlarda hasarsızlık indirimini bozmamaktadırlar. Hasarsızlık indiriminizi devam ettirmek için hasar oluştuğu sırada ve poliçenizi yenilerken, konuyu sigorta şirketinizle görüşmeniz gerekmektedir.

Axa Sigorta
Allianz
Yapıkredi Sigorta
Ray Sigorta
Halk Sigorta
HDI
Ak Sigorta
Anadolu Sigorta
Doğa Sigorta
Türk Nippon
AIG
Zurich
Uçuşlar yükleniyor...